Gia sư tiếng Hàn giao tiếp cấp tốc trong thời gian 1 tháng ở Dương Quảng Hàm cho học viên nữ sang Hàn du lịch

Cần gia sư dạy tiếng Hàn giao tiếp cấp tốc những câu cơ bản chủ yếu là giao tiếp và từ vựng không cần nhiều về ngữ pháp. Học viên học để sang Hàn du lịch cũng như sang bên đó định hướng xem xét hàng hóa và cơ hội kinh doanh nhập hàng bên đó. Học viên học những câu giao tiếp chào hỏi, học văn hóa giao tiếp của người Hàn học cách chào hỏi giá cả, trao đổi phương thức hàng hóa, hỏi đường đi, cách tìm kiếm các thông tin cửa hàng...

 
Scroll to top