Gia sư tiếng Hàn ở Minh Khai và tiếng Hàn từ đầu ở Royalcity Nguyễn Trãi

Tiếng Hàn từ đầu cho học viên nữ, tuần 3 buổi, 150k/buổi, địa chỉ: Minh Khai. Cần gia sư tiếng Hàn ở Minh Khai Hà Nội
Phan Thị Xâm/ Đại học khoa học xã hội và nhân văn/ ngành Hàn Quốc học/ sinh viên năm 3 quê quán : thái bình. Khu vực có thể dạy: Nguyễn trãi, hà đông.
e rất mong được nhận lớp ạ.

Cần gia sư tiếng Hàn từ đầu ở Royalcity Nguyễn Trãi
Hoa Duong Dương Thị Hoa/ trường đại học Ngoại Ngữ/ khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc/ đã có kinh nghiệm gia sư, cũng đã dạy ở Minh Khai. em rất mong được nhận lớp ạ


Phuong Dung Le Lê Phương Dung/ sinh viên năm 3 khoa Hàn ĐH Hà Nội/ đã có kinh nghiệm gia sư tiếng Hàn/ khu vực có thể dạy: Hà Đông, Thanh Xuân. Em rất mong được nhận lớp ạ.
Dương Thu Hương/ đại học Hà Nội/ sinh viên năm 3/ đã có kinh nghiệm dạy gia sư tiếng hàn/ quê quán: Hà Nội/ khu vực có thể dạy:Hà Đông, Thanh Xuân. Rất mong được nhận lớp ạ.


HaNa Choding Nguyễn Thị Hường/ sinh viên năm 3 đại học Hà Nội/ đã có kinh nghiệm dạy/ có thể dạy ở các khu vực: Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân/

Xâm Xâm Phan Thị Xâm/ Đại học khoa học xã hội và nhân văn/ ngành Hàn Quốc học/ sinh viên năm 3 quê quán : thái bình. Khu vực có thể dạy: Nguyễn trãi, hà đông.
e rất mong được nhận lớp ạ.


Huyen Thanh Ha Thi Hà Thị Thanh Huyền / sinh viên năm 3 Trường Đại Học Hà Nội/ Quê quán : Vĩnh Phúc /. Em đã có kinh nghiệm dạy tiếng Hàn và tiếng Việt. Khu vực có thể dạy : Thanh Xuân , Hà Đông , Cầu Giấy, Đống Đa. Em rất mong được nhận lớp ạ
유해연 Nguyễn Thị Hải Yến/ sinh viên năm 3, khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Trường đại học Ngoại Ngữ- ĐHQGHNđã có topik 4/ đã có kinh nghiệm gia sư/ Em rất mong được nhận lớp này ạ. Em xin cảm ơn ạ!


Nguyễn Thảo Nguyễn Thị Thảo/ sv năm 3 / đh Hà Nội/đã có topik/ khu vực có thể dạy : Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu giấy, Đống Đa. Em rất mong nhận được lớp ạ. Em cảm ơn

Tiếng Hàn cho học viên nữ đang học sơ cấp 1, tuần 3 buổi, 140k/buổi, địa chỉ: Nguyễn Trãi.
Nguyễn Phương Liên Nguyễn Phương Liên/ Đại học Hà Nội/ sinh viên năm 3/    đã có kinh nghiệm gia sư/ Hà tây/ Nội thành Hà Nội.
Hà Thị Hiền / Đại học Hà Nội/ sinh viên năm 3 / đã có kinh nghiệm gia sư tiếng Hàn và gia sư tiếng Việt cho người Hàn / khu vực dạy :Thanh Xuân - Hà Nội. Em cảm ơn ạ

Tuyết Vân Nguyễn Thị Tuyết Vân/ sinh viên năm 3 khoa Hàn Quốc học khu vực có thể dạy: Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, .. Em rất mong được nhận lớp ạ
Lê Phương Dung/ sinh viên năm 3 khoa Hàn ĐH Hà Nội/ đã có kinh nghiệm gia sư tiếng hàn/ khu vực có thể dạy: Hà Đông, Thanh Xuân. Em rất mong được nhận lớp ạ.


Nguyễn Phương Liên Nguyễn Phương Liên/ Đại học Hà Nội/ Sinh viên năm 3/ Đã có kinh nghiệm/ Hà Tây/ Nội thành Hà Nội

 
Scroll to top