Tiếng Hàn cho học viên chưa biết gì về tiếng Hàn học giao tiếp là chính ở Đường Láng và việc làm buổi chiều hoặc full time ở Tô Hiến Thành

1: Việc làm tiếng Hàn dịch cho trung tâm thẩm mỹ viện ở Tô Hiến Thành Hà Nội. Cần người làm việc full time hoặc làm các buổi chiều từ 1h - 5h chiều. Lương cơ bản với fulltime là 7 triệu với các buổi chiều là 4 triệu. Làm giờ hành chính nếu làm chiều thì từ 1h - 5h chiều. Công việc là dịch cơ bản cho bác sĩ, khách hàng hiểu nhau không yêu cầu cao.

2: Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản, tuần 3 buổi, 130k/buổi địa chỉ: Đường Láng. Học viên nữ sẽ có người test trình độ gia sư để đảm bảo chất lượng.

 
Scroll to top