Tiếng Hàn cơ bản giao tiếp từ đầu ở Nguyễn Văn Cừ ngay cầu Chương Dương

Cần gia sư dạy tiếng Hàn giao tiếp cơ bản từ đầu cho người chưa biết gì về tiếng Hàn ở Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội ngay đầu cầu Chương Dương. Người học là học viên nữ yêu cầu gia sư dạy là sinh viên nữ. Học viên học vào các buổi sáng, học tuần 4 buổi khoảng từ 8h30 hoặc 9h.
Yêu cầu gia sư là sinh viên có kinh nghiệm dạy giao tiếp tại nhà.

 
Scroll to top